INICIO – SARRERA

– Kontaktua Euskera –

– Contacto Castellano –

– Informazioa Euskeraz –

– Información en Castellano

– Tarifas –

 

 

12

SEXU ETA BIKOTE TERAPIA BIZKAIA

SEXU ETA BIKOTE TERAPIA

“Arazo guztiak ezin dira konpondu, baina guztiak hobetu daitezke”.

Gure sexu edo/eta bikote terapiazerbitzua, harreman sexualekin gozatzeko zailtasunak edo/eta bizikidetzan zailtasunak dituzten pertsonei zuzenduta dago, harremantzerako orduan, eremu afektibo edota erotikoan, beharrezkoak diren gaitasun faltaren ondorioz edota asetze intimoa oztopatzen duen edozein baldintzaren ondorioz.

12

TERAPIA SEXUAL Y DE PAREJA BIZKAIA

TERAPIA SEXUAL Y DE PAREJA

“No todos los problemas tienen solución, pero todos tienen mejoría”

Nuestro servicio de terapia sexual y de pareja está dirigido a personas que tienen dificultades para disfrutar de sus relaciones sexuales y/o de convivencia, debido a la falta de habilidades afectivas, eróticas o de relación necesarias, o a cualquier otra circunstancia que interfiera negativamente en su satisfacción íntima.

12

sexoterapia (1)

 

12

 

EUSKAL HERRIKO SEXU HEZIKETA ESKOLA, Kooperatiba Elkartea.
– ESCUELA VASCA DE EDUCAIÓN SEXUAL, Sociedad Cooperativa.

CIF – F95512604

ehshe